Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 67 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Wyniki wyszukiwania

Data
publikacji

Przedmiot TerminLokalizacjaPDF
21/01/2021

Wójt Gminy Szczecinek ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Szczecinek

czytaj więcej»

28/01/2021

Szczecinek

zachodniopomorskie

zachodniopomorskie

21/01/2021

Na podstawie art. 510 2 k. p. c. ustanowiono kuratora w osobie Artura Matejkowskiego pracownika Sądu Rejonowego w Ostrołęce do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce dla nieznanej z miejsca poby

czytaj więcej»

28/01/2021

Ostrołęka

mazowieckie

mazowieckie

21/01/2021

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 19 o powierzchni użytkowej 92,10 m2, położ

czytaj więcej»

28/01/2021

Warszawa

mazowieckie

mazowieckie

21/01/2021

W Sądzie Rejonowym w Biłgoraju toczy się sprawa z wniosku posiadacza nieruchomości nr 1248, pow. 215 mkw poł. we Frampolu Urszuli Koperczuk o jej zasiedzenie. Sąd wzywa zainteresowanych,

czytaj więcej»

28/01/2021

Biłgoraj

lubelskie

lubelskie

21/01/2021

Warszawa, 18 stycznia 2021 r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy Na podstawie art. 11 pkt 7

czytaj więcej»

28/01/2021

Warszawa

mazowieckie

mazowieckie

21/01/2021

BURMISTRZ BRZEGU podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy ulicy Jana Pawła II nr 3. Oz

czytaj więcej»

28/01/2021

Brzeg

opolskie

opolskie

21/01/2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży części nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej 16/20 1. Postanawia się przeprowadzić dru

czytaj więcej»

28/01/2021

Warszawa

mazowieckie

mazowieckie

21/01/2021

W Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 100/19, toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Sochy i Elżbiety Sochy o zasiedzenie nieruchomości położonej w

czytaj więcej»

28/01/2021

Opole Lubelskie

lubelskie

lubelskie

21/01/2021

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 645/20 postępowanie z wniosku Janiny Tobery z udziałem Zofii Przybysz, Marii Szypszak i Ba

czytaj więcej»

28/01/2021

Zgierz

łódzkie

łódzkie

21/01/2021

Przed Sądem Rejonowym w Głogowie, pod sygnaturą akt I Ns 633/20 toczy się sprawa z wniosku Protegat 1 NSFIZ z siedzibą w Krakowie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Rytter, synu Jana i Heleny,

czytaj więcej»

28/01/2021

Głogów

dolnośląskie

dolnośląskie

1 2 3 4 5 6 7