Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 41 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Wyniki wyszukiwania

Data
publikacji

Przedmiot TerminLokalizacjaPDF
23/05/2024

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ogłasza konkurs na kandydata na etatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach I. Kandydaci przystępujący do konkursu na et

czytaj więcej»

30/05/2024

Siedlce

mazowieckie

mazowieckie

23/05/2024

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach I. Kandydaci przystępujący do konkursu

czytaj więcej»

30/05/2024

Siedlce

mazowieckie

mazowieckie

23/05/2024

Prezydent m.st. Warszawy stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na str

czytaj więcej»

30/05/2024

Warszawa

mazowieckie

mazowieckie

22/05/2024

działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

czytaj więcej»

29/05/2024

Warszawa

mazowieckie

mazowieckie

22/05/2024

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA CePeLek SP ZOZ UL. KOSZYKOWA 78 W WARSZAWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ W KOMPLEKSIE nr K-1021 PRZY UL. KOSZYKOWEJ 78 W WA

czytaj więcej»

29/05/2024

Warszawa

mazowieckie

mazowieckie

22/05/2024

Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie bip.um.pruszkow.pl zostało podane do publicznej wiadomośc

czytaj więcej»

29/05/2024

Pruszków

mazowieckie

mazowieckie

20/05/2024

INFORMACJA BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Kolejowej 2 zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżaw

czytaj więcej»

27/05/2024

Ożarów Mazowiecki

mazowieckie

mazowieckie

24/06/2017

OGŁOSZENIE WYNIKÓW konkurs ofert na wykonanie zadań w projekcie Fundusze Europejskie - praktycznie współfinansowanym w ramach Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskic

czytaj więcej»

30/06/2017

Warszawa

mazowieckie

mazowieckie

09/06/2017

OGŁOSZENIE z dnia 09.06.2017 W związku z realizacją projektu Fundusze Europejskie - praktycznie współfinansowanego w ramach Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich

czytaj więcej»

16/06/2017

Warszawa

mazowieckie

mazowieckie

1