Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 41 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Wyniki wyszukiwania

Data
publikacji

Przedmiot TerminLokalizacjaPDF
24/05/2024

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: działka nr 190/52 o powierzchni 463 m2 (obręb Bytom, karta mapy 33), zapisane w księdze wieczystej KA1Y/00000313

czytaj więcej»

31/05/2024

Bytom

śląskie

śląskie

23/05/2024

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Opola o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych (wymagających przeprowadzenia remontu), położonych w Opolu wraz ze sprzedażą uł

czytaj więcej»

30/05/2024

Opole

opolskie

opolskie

23/05/2024

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ogłasza konkurs na kandydata na etatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach I. Kandydaci przystępujący do konkursu na et

czytaj więcej»

30/05/2024

Siedlce

mazowieckie

mazowieckie

23/05/2024

Prezydent m.st. Warszawy stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na str

czytaj więcej»

30/05/2024

Warszawa

mazowieckie

mazowieckie

23/05/2024

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

czytaj więcej»

30/05/2024

Spytkowice

małopolskie

małopolskie

23/05/2024

Burmistrz Miasta Dynów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Kult

czytaj więcej»

30/05/2024

Dynów

podkarpackie

podkarpackie

23/05/2024

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomoś

czytaj więcej»

30/05/2024

Białystok

podlaskie

podlaskie

23/05/2024

Gdańsk, dnia 20 maja 2024 r. WI-III.7840.4.2.2024.MH-j OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 4 oraz art. 25 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o przygotowaniu

czytaj więcej»

30/05/2024

Gdańsk

pomorskie

pomorskie

23/05/2024

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach I. Kandydaci przystępujący do konkursu

czytaj więcej»

30/05/2024

Siedlce

mazowieckie

mazowieckie

23/05/2024

Prezydent Miasta Gdyni Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2024.609 z poźn. zm.) ODWOŁUJE PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY z d

czytaj więcej»

30/05/2024

Gdynia

pomorskie

pomorskie

1 2 3