Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 61 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:Węgrów, dnia 14 września 2023 r. G.6641.2.2023 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 175 pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:19/09/2023
Termin ważności:26/09/2023
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Węgrówpokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:Węgrów, dnia 14 września 2023 r. G.6641.2.2023 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752) STAROSTA WĘGROWSKI zawiadamia, że w dniach od 2 października 2023 r. do 20 października 2023 r. (w dni robocze), w godzinach od 1000 do 1400 w lokalu Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5 (pok. nr 1, sala konferencyjna), zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Adampol, Trawy, Nowy Świętochów położonych w jednostce ewidencyjnej Korytnica, składający się z rejestru gruntów, rejestru budynków, kartotek budynków oraz mapy ewidencyjnej. Ponadto w/w projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Starosta Węgrowski /-/ Ewa Besztak