Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 79 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie, II Wydziale Cywilny pod sygnaturą akt II Ns 615/22 toczy się postępowanie z wniosku Miasta Stołecznego Warszawa o zezwolenie na złożenie
Kategoria:Ogłoszenie sądowepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:17/03/2023
Termin ważności:24/03/2023
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawa - Wesołapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie, II Wydziale Cywilny pod sygnaturą akt II Ns 615/22 toczy się postępowanie z wniosku Miasta Stołecznego Warszawa o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 319.586 złotych (trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych) tytułem odszkodowania za nabycie przez Miasto Stołeczne Warszawa prawa własności nieruchomości, położonej przy ul. Mazowieckiej, w dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, w obrębie 8-07-02, oznaczonej jako działka o nr ew. 100/1, o pow. 0,0899 ha, przeznaczonej pod inwestycję drogową polegającą na budowie drogi publicznej: budowa ul. Mazowieckiej na odcinku od ul. 1 Praskiego Pułku do wysokości działki nr ew. 100 z obrębu 8-07-02 położonej przy ul. Mazowieckiej, w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, przy czym powyższa kwota ma zostać wypłacona osobie, która wykaże się tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień, w którym decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 61/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna tj. na dzień 2 czerwca 2017 r.