Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 41 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:STAROSTA WĘGROWSKI Węgrów, dnia. 21 listopada 2022 r. G.6821.15.2022.MS(2) OGŁOSZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 oraz 124a ustawy z dnia 2 pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:23/11/2022
Termin ważności:30/11/2022
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Węgrówpokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:STAROSTA WĘGROWSKI Węgrów, dnia. 21 listopada 2022 r. G.6821.15.2022.MS(2) OGŁOSZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 oraz 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) STAROSTA WĘGROWSKI INFORMUJE o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Jerzyska gm. Łochów oznaczonej numerem działki 16/30. Z posiadanej dokumentacji wynika, że dla nieruchomości objętej wnioskiem Sąd Rejonowy w Węgrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SI1W/00057370/1, trzech ze współwłaścicieli nieruchomości nie żyją. Biorąc powyższe pod uwagę, w/w nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym wzywam wszystkie osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości winny zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Przemysłowej 5, 07-100 Węgrów, pok. Nr 46 II piętro w godzinach pracy urzędu. Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w w/w sprawie. Z up. STAROSTY NACZELNIK WYDZAŁU Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami /-/ inż. Małgorzata Plewka