Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 41 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:Minister Infrastruktury na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:22/11/2022
Termin ważności:29/11/2022
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:Minister Infrastruktury na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia, że uchwałą nr 198/2022 z dnia 4 października 2022 r. Rada Ministrów ustanowiła program wieloletni pod nazwą Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku. Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, która obejmuje: 1) uchwałę nr 198/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku wraz z Programem, 2) uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ww. ustawy, 3) podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy. Dokumentacja sprawy jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/programwzmocnienia- krajowej-sieci-drogowej-do-2030-roku. Ponadto dokumentacja została udostępniona do wglądu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (budynek B, hol obok recepcji) do 30 grudnia 2022 roku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.