Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 69 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Babice pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:23/09/2022
Termin ważności:30/09/2022
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Stare Babicepokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Lokalizacja (miasto):Stare Babicepokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:Stare Babice, 21 września 2022 r. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Babice Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę o nr ew. 617/8 o powierzchni 0,1385 ha, położona we wsi Borzęcin Duży. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr: WA1P/00106469/5. Cena wywoławcza: 315 000,00 PLN netto (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych). Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek od towarów i usług VAT. Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 25 października 2022 r.): 10 % wartości ceny wywoławczej. Przetarg odbędzie się dnia 28 października 2022 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 (I piętro). Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starych Babicach, opublikowane na stronach internetowych: www.stare-babice.pl w zakładce: Zagospodarowanie Przestrzenne/ Przetargi na działki oraz www.bip.stare-babice.pl w zakładce: Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami/ogłoszenia. Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg. UWAGA: W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez wideokonferencję o czym poinformujemy na stronie BIP-u i na stronie internetowej Urzędu. Dodatkowych informacji dotyczących ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32, pok. 27 ( p. Katarzyna Łukaszewska) lub telefonicznie 22 730 80 27.