Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 68 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Żyrardów pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:23/06/2022
Termin ważności:30/06/2022
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Żyrardówpokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Lokalizacja (miasto):Żyrardówpokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:PRZETARG PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Żyrardów Lp.Adres i nr ewid. działkiPow. działki (m2)Nr KWPrzeznaczenie nieruchomościTermin zagospodarowaniaCena wywoławcza (zł)Wadium (zł)Wymagane postąpienie (zł) Rodzaj sprzedawanego prawaOpis nieruchomości 1.ul. Piękna 46 dz. ewid. 23881524PL1Z/00005224/3Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowa mieszkaniowa i usługowa (symbol 1 MU) rozpoczęcie inwestycji 3 lata od zawarcia umowy notarialnej zakończenie inwestycji 6 lat od zawarcia umowy notarialnej660 000,0066 000,007 000,00 własnośćNieruchomość niezabudowana, ogrodzona, w kształcie prostokąta Poz. 1 I przetarg Przetarg odbędzie się 25 sierpnia 2022 roku o godz. 11:00 w Centrum Kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 3 1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do 22 sierpnia 2022 roku na konto: Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów, Bank PKO Bank Polski, Nr 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. 2. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT 23%). 3. Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego. 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy przedłożyć m. in. dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, aktualny odpis z KRS lub wypis z CEiDG, odpowiednie pełnomocnictwo. 5. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żyrardowa, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, na stronie internetowej www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II Nr 1, pok. 35, nr tel. (46) 858-15-84, e-mail: npopiel@zyrardow.pl