Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 66 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:STAROSTA PIASECZYŃSKI ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno tel. (22) 756-62-20, fax. (22) 737-11-58 Piaseczno, 11.10.2021 r. GEK.660.31.2021.AA ZAWIADOMIENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO Działają pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:13/10/2021
Termin ważności:20/10/2021
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Piasecznopokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:STAROSTA PIASECZYŃSKI ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno tel. (22) 756-62-20, fax. (22) 737-11-58 Piaseczno, 11.10.2021 r. GEK.660.31.2021.AA ZAWIADOMIENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO Działając na podstawie przepisów art. 24a ust 4 do 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) informuję, że w terminie od dnia 25 października 2021 do dnia 17 listopada 2021 w godz. od 8.30 do 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie Wydział Geodezji i Katastru przy ulicy Czajewicza 20, wejście A, I piętro sala konferencyjna, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Opacz, gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowokartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w operacie ewidencji gruntów i budynków. Z up. Starosty Piaseczyńskiego dr inż. Monika Jaroszewska Geodeta Powiatowy /podpisano elektronicznie/