Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 73 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »
Branża:Instytucje Finansowepokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:13/09/2021
Termin ważności:20/09/2021
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Wołominpokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Lokalizacja (miasto):Wołominpokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:OGŁOSZENIE Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej w Wołominie (Bank), 05-200 Wołomin ul. Wąska 18 ogłasza sprzedaż w trybie przetargowo - aukcyjnym pakietu wierzytelności oznaczonych jako "pakiet nr 1" i "pakiet nr 2". Cena wywoławcza "pakietu nr 1" - 73.324,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote), "pakietu nr 2" - 68.373,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) za "pakiet nr 1" lub 10.300,00 (dziesięć tysięcy trzysta złotych) za " pakiet nr 2". Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Banku nr 81 1930 1842 2001 8006 0000 0001 z dopiskiem "Przetarg na zakup wierzytelności Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej w Wołominie - pakiet nr " w terminie do 15 października 2021 r. Ofertę spełniającą warunki określone w Regulaminie należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej "Nie otwierać - oferta na zakup wierzytelności Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej w Wołominie, sygn. akt XVIII GUp 58/21 (poprzednio XIX GUp 64/19) pakiet nr .. " bezpośrednio w siedzibie Banku lub przesłać pocztą na adres Banku ul. Wąska 18, 05-200 Wołomin (decyduje data wpływu do Banku) w terminie do 18 października 2021 r. Z Regulaminem sprzedaży można zapoznać się na stronie internetowej Upadłego- www.skbank.pl. Informacje o przedmiocie przetargu uzyskać można pod nr telefonu 22 763 87 02, 22 763 87 39 w dniach od pon. - pt. w godz. 10.00-16.00, jak również drogą korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: bank@skbank.pl. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania procedur przetargowo - aukcyjnych lub ich unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.