Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 73 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WISKITKI WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WISKITKI BURMISTRZ MIASTA I GMINY WISKITKI GP.GN.O pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:10/09/2021
Termin ważności:17/09/2021
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Wiskitkipokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WISKITKI WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WISKITKI BURMISTRZ MIASTA I GMINY WISKITKI GP.GN.OŚ.6840.1.2020.DS ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, woj. mazowieckie, pow. żyrardowski Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiskitki Miejscowość/ obręb ewidencyjny Nr działki ewid. Powierzchnia w ha Rodzaje użytków w ha Księga wieczysta Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Termin zagospodarowania Cena wywoławcza netto w zł Wadium w zł Wynagrodzenie jednorazowe z tytułu ustanowienia służebności przesyłu netto w zł Godzina przetargu Uwagi Wiskitki 333/1 1,7213 PsV 1,3039 PsVI 0,4000 W 0,0174 PL1Z/00017846/6 Nieruchomość gruntowa niezabudowana, ogrodzona. Możliwość podłączenia energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji. Przez działkę przebiega urządzenie infrastruktury technicznej sieć kanalizacyjna. Działka przeznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki zgodnie z Uchwałą nr 28/XV/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 04.07.2008 r. pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, symbol planu 4MW/U. Zakończenie inwestycji 3 lata od zawarcia umowy notarialnej 3 500 000,00 525 000,00 32 400,00 12:00 Zakup nieruchomości wiąże się z jednoczesnym ustanowieniem służebności przesyłu wzdłuż całej sieci kanalizacyjnej znajdującej się na działce 333/1 w strefie ochronnej o powierzchni 648 m2 na rzecz właściciela sieci Gminy Wiskitki. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z póź. zm.), pod warunkiem, że nabywcą jest czynny podatnik VAT, a nieruchomość jest nabywana w związku z prowadzoną działalnością. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% tej ceny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 16 listopada 2021 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, pok.20. Nieruchomości można oglądać w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym. Wadium należy wnieść do dnia 10 listopada 2021 r. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki: www.wiskitki.bip.net.pl, www.wiskitki.pl, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki oraz na tablicy sołeckiej Sołectwa Wiskitki. Wyciąg z ogłoszenia został opublikowany w prasie o zasięgu powiatowym oraz w prasie codziennej ogólnokrajowej. Dodatkowe, szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w pok. 18, tel. (46) 854 50 23. Z up. BURMISTRZA /-/ inż. Łukasz Boczkowski ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WISKITKI Wiskitki, dn. 7.09.2021 r.