Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 80 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:Wołomin, 2.04.2021 r. OGŁOSZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie pra pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:08/04/2021
Termin ważności:15/04/2021
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Wołominpokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:Wołomin, 2.04.2021 r. OGŁOSZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Starosta Wołomiński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 28 m. Kobyłka przy ul. Natolińskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 179. Powierzchnia gruntu zajęta w trakcie realizacji inwestycji wyniesie 172 m2. Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) na wniosek Artois Artur Skłodowski, reprezentowany przez Agatę Czajka, przeprowadzone zostanie postępowanie, w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości, w celu wykonania inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości około 16 m. Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w/w nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia do Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8/10, pok. nr 16 lub telefonicznie, pod nr tel. (22) 346 12 08 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust.1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.