Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 80 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:08/04/2021
Termin ważności:15/04/2021
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Lokalizacja (miasto):Włocławekpokaż z tego samego miasta »
województwo:kujawsko-pomorskiepokaż z tego województwa »
Opis:GGN.6821.6.2021.EO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a i 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.), Starostwa Włocławski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Mrówczyńskiego, w sprawie o zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości oznaczonej numerem działki 79, położonej w obrębie ewidencyjnym Kanibród, jednostka ewidencyjna Lubień Kujawski - Obszar Wiejski, dla której prowadzony jest zbiór dokumentów ZD4729, poprzez zezwolenie ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na wymianę istniejących przewodów gołych o przekroju AL 4 x 35mm2 na przewody izolowane AsXSn 4 x 95mm2 oraz wymianę istniejących słupów drewnianych dług. 8m i 9m na żerdzie żelbetowe i strunobetonowe długości 10m. Zgodnie z prowadzoną przez tut. organ ewidencją gruntów i budynków, a także zapisem prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych Zbioru Dokumentów nr 4729 właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest osoba nieżyjąca. W związku z powyższym przedmiotową nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości. W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, aby w ww. terminie zgłosiły się do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Stodólna 68, pokój 101, w godzinach urzędowania, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.