Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 53 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM ogłoszonym przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:31/07/2020
Termin ważności:07/08/2020
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis: WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM ogłoszonym przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Wiejskiej 13 wraz z udziałem w prawie własności gruntu Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17 lipca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 o powierzchni 92,71 m?, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Wiejskiej 13, stanowiącego własność m.st. Warszawy wraz z przypisanym do lokalu udziałem w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali w wysokości 9271/252147 oraz takim samym udziałem w prawie własności gruntu, na którym znajduje się budynek, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 15 o powierzchni 1.097 m? w obrębie 5-06-05, uregulowanego w księdze wieczystej KW nr WA4M/00061385/2. Omawiany lokal usytuowany jest na II piętrze (III kondygnacji), składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz trzech przedpokoi; do lokalu przylega balkon; lokal do generalnego remontu. Cena wywoławcza: 1.000.000 zł w tym: - cena lokalu 809.300 zł - cena udziału w gruncie 190.700 zł Wadium (wniesione w pieniądzu) 100.000 zł Minimalne postąpienie 10.000 zł Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Wadium winno być wpłacone na rachunek Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: Bank Handlowy S.A. w Warszawie Nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0135 do dnia 5 października 2020 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz lokal, którego wadium dotyczy. Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "drugi przetarg ustny nieograniczony - ul. Wiejska 13 m. 14", do dnia 5 października 2020 r., w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 (w godzinach poniedziałek-piątek 800-1600). Drugi przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2020 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, I piętro - sala konferencyjna. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 443 94 35 lub (22) 443 94 34, e-mail: srodmiescie.wob@um.warszawa.pl od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600, w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronach internetowych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy www.srodmiescie.warszawa.pl i Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy www.zgn.waw.pl oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, a także na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO).

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!