Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 62 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:Węgrów, dnia. 10 lutego 2020 r. G.6821.4.2020.MS(2) OGŁOSZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 oraz 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o g pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:12/02/2020
Termin ważności:19/02/2020
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Węgrówpokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:Węgrów, dnia. 10 lutego 2020 r. G.6821.4.2020.MS(2) OGŁOSZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 oraz 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65.) STAROSTA WĘGROWSKI INFORMUJE o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie ewidencyjnym Laski gm. Łochów oznaczonych numerami działek 2535, 2545, 2550, 2554 i 2560. Z posiadanej dokumentacji wynika, że dla nieruchomości objętych wnioskiem nie są prowadzone księgi wieczyste, ani zbiory dokumentów, nieruchomości mają nieuregulowany stan prawny. W zapisach ewidencji gruntów odnośnie tych nieruchomości figuruje zapis ROWY . Biorąc powyższe pod uwagę, w/w nieruchomości traktuje się jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym wzywam wszystkie osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości. Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości winny zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Przemysłowej 5, 07-100 Węgrów, pok. Nr 46 II piętro w godzinach pracy urzędu. Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w w/w sprawie. Z up. STAROSTY NACZELNIK WYDZAŁU Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami /-/ inż. Małgorzata Plewka

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!