Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 38 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:Syndyk masy upadłości Wojciecha Kalinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PW MERKAL Wojciech Kalinowski w Płocku ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego I. Przedm pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:06/11/2019
Termin ważności:13/11/2019
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:Syndyk masy upadłości Wojciecha Kalinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PW MERKAL Wojciech Kalinowski w Płocku ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego I. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego upadłego - Wojciecha Kalinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PW MERKAL Wojciech Kalinowski w upadłości likwidacyjnej, ulica Bielska 58, 09-400 Płock, zgodnie z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa z dnia 15.01.2018 roku sporządzonym przez biegłego sądowego Ryszarda Wyszogrodzkiego wraz z aneksem z dnia 21.08.2018 r.; II. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności następujące składniki majątkowe: 1. Zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Płocku przy ulicy Bielskiej 58 oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 56 o powierzchni 0,6366 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze PL1P/00070221/1. Nieruchomość zabudowana jest: - pawilonem ekspozycji materiałów budowlanych 1 o powierzchni użytkowej 174,82 m2 - pawilonem ekspozycji materiałów budowlanych 2 o powierzchni użytkowej 278,42 m2 - stacją kontroli pojazdów 1 o powierzchni użytkowej 75,55 m2 - stacją kontroli pojazdów 2 o powierzchni użytkowej 197,97 m2 - komórką o powierzchni użytkowej 33.35 m2 - magazynem 1 o powierzchni użytkowej 439,25 m2 - magazynem 2 o powierzchni użytkowej 195,77 m2 - magazynem 3 o powierzchni użytkowej 121,06 m2 - wiatą o powierzchni użytkowej 74,13 m2 - budynkiem biurowo socjalnym o powierzchni użytkowej 163,30 m2 - budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 68,66 m2 - budynkiem magazynowo biurowym o powierzchni użytkowej 159,61 m2 - budynkiem wystawienniczym o powierzchni użytkowej 89,47 m2. Minimalna cena sprzedaży nieruchomości wynosi 2.083.250,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) netto. 2. Ruchomości w postaci materiałów budowlanych w tym stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń warsztatowych, urządzeń i materiałów samochodowych, mebli biurowych, urządzeń biurowych, materiałów i urządzeń różnych oraz udziałów w prawie własności hal przenośnych. Minimalna cena sprzedaży ruchomości wynosi 151.429,20 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 20/100) netto. III. Cena minimalna sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego wynosi 2.234.679,20 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 20/100). Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa na dzień zatwierdzenia warunków sprzedaży VAT wynosi 0%); IV. Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w kwocie 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 91 1940 1076 3178 3080 0000 0000 prowadzony przez Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu oferty do Sądu). V. Otwarcie oraz wybór oferty nastąpi w budynku Sadu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, w dniu 27 listopada 2019 r. o godzinie 10.30 w sali nr 111. VI. Każdy z oferentów ma obowiązek zapoznania się z warunkami przetargu dostępnymi w biurze syndyka przy ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-400 Płock lub na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 602-415-326 lub drogą elektroniczną pod adresem piotr-kubera@wp.pl.

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!