Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 76 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:INFORMACJA STAROSTY SIEDLECKIEGO o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu zainteresowanych PROJEKTÓW OPERATÓW OPISOWO-KARTOGRAFICZNYCH Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Pr pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:11/09/2019
Termin ważności:18/09/2019
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Siedlcepokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:INFORMACJA STAROSTY SIEDLECKIEGO o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu zainteresowanych PROJEKTÓW OPERATÓW OPISOWO-KARTOGRAFICZNYCH Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019r., poz. 725 z późn. zm.) informuję, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, pokój nr 300 w terminie od 07.10.2019r. do 25.10.2019r. (15 dni roboczych), w godzinach od 8.00 do 16.00 w poniedziałek, wtorek, czwartek , w godzinach od 8.00 do 18.00 w środę, w godzinach od 8.00 do 14.00 w piątek zostaną wyłożone do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekty operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów PRZYGODY i KOWNACISKA z gminy Suchożebry, powiatu siedleckiego, województwa mazowieckiego. Dokumentacja tych projektów, składająca się z rejestru gruntów, budynków, lokali, kartotek budynków, lokali i map ewidencyjnych, opracowana została na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019r., poz. 725 z późn. zm.), oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019r., poz. 393). Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Siedlce, dnia 10.09.2019r. STAROSTA /-/ Karol Tchórzewski

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!