Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 71 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:Wołomin, dnia 6 marca 2019 r. OGŁOSZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym st pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:15/03/2019
Termin ważności:22/03/2019
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Wołominpokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:Wołomin, dnia 6 marca 2019 r. OGŁOSZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Starosta Wołomiński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Klembów, stanowiącej działki ewidencyjne nr 125/1 z obrębu Krusze 0005. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do zajęcia na działce 125/1 wynosi 18 m2. Na podstawie art.124 ust. , art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) na wniosek Gminy Klembów reprezentowanej przez Wójta Gminy Klembów Rafała Mathiaka, przeprowadzone zostanie postępowanie administracyjne, w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z wyżej wymienionych nieruchomości, w celu wykonania inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Krusze, gmina Klembów, w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w wyżej wymienionej sprawie nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. 11 lub telefonicznie, pod nr tel. (22) 787 30 10 wew. 108 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust.1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!