Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 71 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:15/03/2019
Termin ważności:22/03/2019
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Lokalizacja (miasto):Włocławekpokaż z tego samego miasta »
województwo:kujawsko-pomorskiepokaż z tego województwa »
Opis:Włocławek, 08.03.2019 r. GGN.6821.7.2019.EP OGŁOSZENIE Na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Włocławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 5, położonej w obrębie ewidencyjnym Grójec, gmina Boniewo, poprzez zezwolenie Energa - Operator S.A. na wykonanie robót związanych ze skablowaniem linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji GPZ Lubraniec - Osiecz, polegających na demontażu przewodów linii napowietrznej SN-15kV oraz budowie podziemnej linii kablowej SN-15kV wraz z wymianą słupa linii napowietrznej SN-15kV, zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy Boniewo z dnia 09.08.2018r., znak: TIiRG 6733-2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28 - na okres dwóch miesięcy oraz na jego stronach internetowych, a także poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!