Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 88 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 3542/18 pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Sprzedażpokaż z tego samego trybu »,Przetargpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:11/02/2019
Termin ważności:18/02/2019
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Legionowopokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.03.2019r. o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej: w gminie 05-126 Nieporęt, miejscowości: Wólka Radzymińska, działka nr 86, obręb ewidencyjny 16, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00040881/4. Przedmiotem licytacji jest działka nr 86 o powierzchni 3820 m2 ma kształt zbliżony do wydłużonego trapezu o długości około 225 m i szerokości około 17 m. Zgodnie z zapisami w rejestrze gruntów stanowi grunty orne RIVb 0,3128 ha, RV 0,0692 ha. Teren działki jest płaski, użytkowany rolniczo. Działka przylega północną granicą do rzeki Beniaminówki, od strony południowej do ulicy Lotników o nawierzchni gruntowej. Z pozostałych stron działka przylega do działek niezabudowanych o podobnym stanie zagospodarowania i obecnym sposobie użytkowania. Działka jest nieuzbrojona i nieogrodzona, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 5MN, w części na terenie przeznaczonym pod drogi klasy dojazdowej, oznaczonym w planie symbolem 2KDD oraz w części na terenie zieleni nieurządzonej, oznaczonej symbolem 6Zn. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnej części obrębu Wólka Radzymińska w gminie Nieporęt. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się grunty niezabudowane o podobnym stanie zagospodarowania, nieco dalej znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Brak w bezpośrednim sąsiedztwie sieci uzbrojenia komunalnego. Obecnie dojazd do nieruchomości jest realizowany drogą gruntową. Odległość do drogi o twardej nawierzchni wynosi około 440 m drogą żwirową i gruntową. Nieruchomość jest położona w odległości około 500 m od szkoły i sklepu oraz około 1100 m od drogi wojewódzkiej nr 631. Odległość do centrum Nieporętu wynosi około 7 km, do centrum Legionowa około 16 km. Suma oszacowania wynosi 166.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110.666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955. Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 3542/18 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabaj Zastępca Marcin Turski

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!