Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 88 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA5M/00271210/7 pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Sprzedażpokaż z tego samego trybu »,Przetargpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:11/02/2019
Termin ważności:18/02/2019
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Góra Kalwariapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2019r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 36, odbędzie się pierwsza licytacja 1/4 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika położonej: 05-510 Konstancin-Jeziorna 1, Piłsudskiego 92A, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA5M/00271210/7 Przedmiotem licytacji jest 1/4 ułamkowej części nieruchomości gruntowej o powierzchni 465 m.kw. działka ew. nr 45/8 z obrębu 01-29 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 137 m.kw. Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 171,6 m.kw. posiadający parter, poddasze użytkowe i jest częściowo podpiwniczony. W rogu działki znajduje się budynek gospodarczy. Suma oszacowania wynosi 150 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 175,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 090,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi- najpóźniej dzień przed licytacją nieruchomości. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 9 w Warszawie 41 10201097 0000 7202 0131 6512 Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W związku z pojawiającymi się informacjami o próbach wpływania na licytantów biorących udział w publicznej licytacji, jak również na sam przebieg licytacji w celu uzyskania odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu licytacji w celu odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu licytacji, komornik informuje, że czynności takie mogą wypełnić znamiona przestępstwa uregulowanego w art. 305 kodeksu karnego. Zgodnie z przepisem art. 305 1 kk. OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA5M/00271210/7 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!