Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 88 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Sprzedażpokaż z tego samego trybu »,Przetargpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:11/02/2019
Termin ważności:18/02/2019
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Pruszkówpokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-03-2019r. o godz. 11:30 w kancelarii mieszczącej się 05-800 Pruszków Kraszewskiego 44/5 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-082 Stare Babice, Klaudyn ul. Sikorskiego dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WA1P/00113955/1]. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ulicy Sikorskiego w Klaudyn, gmina Stare Babice, powiat Warszawski-Zachodni, województwo Mazowieckie. Nieruchomość składająca się z działki ew. nr. 842/10 o powierzchni 1500 m2, zlokalizowana w obrębie 0011 Klaudyn.Nieruchomość z dostępem do sieci infrastruktury technicznej (wodociągowa, energetyczna wzdłuż ulicy Sikorskiego o wymiarach około 65 m x 23 m. Nieruchomość jest utwardzona, ogrodzona, niezabudowana. Suma oszacowania wynosi 425 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318 975,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 42 530,00zł w gotówce lub na konto komornika 58 10201055 0000 9002 0024 2198 najpóżniej w dniu poprzedzajacym przetarg. Po myśli art 871 k.p.c nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia w wyskości jednej piątej ceny, przy czym reszta ceny nabycia powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Maria Wasilewska

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!