Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 85 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE z dnia 09.06.2017 W związku z realizacją projektu Fundusze Europejskie - praktycznie współfinansowanego w ramach Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Innepokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:09/06/2017
Termin ważności:16/06/2017
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:OGŁOSZENIE z dnia 09.06.2017 W związku z realizacją projektu Fundusze Europejskie - praktycznie współfinansowanego w ramach Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie następujących zadań: "Zarządzanie projektem od strony merytorycznej oKoordynacja całości działań redakcyjnych obezpośrednia współpraca z Ministerstwem Rozwoju w zakresie akceptacji materiałów do publikacji "Pełnienie funkcji eksperta ds. Funduszy Europejskich w zakresie: owyszukiwanie oraz proponowanie tematów/ informacji/ przykładów dofinansowanych projektów, adekwatnych do grupy docelowej projektu oweryfikację materiałów pod kątem poprawności merytorycznej przedstawianych informacji nt. Funduszy Europejskich oweryfikację pod względem prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z UE prezentowanych przez Wnioskodawcę w materiałach owsparcie twórców materiałów w celu jak najlepszej realizacji zgłaszanych do Konkursu projektów oPrzygotowywanie artykułów na potrzeby realizacji projektu i innych treści niezbędnych dla pełnej realizacji projektu oPrzygotowanie, zapewnienie ekspertów i prowadzenie webinariów Za całość w/w działań powinna odpowiadać jedna osoba. RAMY CZASOWE REALIZACJI PROJEKTU: czerwiec-grudzień 2017 LICZBA PUBLIKACJI: 14 szt. ok. 10 tys. znaków każda LICZBA SCENARIUSZY DO VIDEOGRAFIK: 14 sztuk ok. 2-3 minut każda LICZBA WEBINARIÓW: 12 sztuk 1-1,5 h każde LICZBA TEKSTÓW W FORMIE WYWIADÓW/DŁUŻSZYCH WYPOWIEDZI 1-2 BENEFICJENTÓW: 12 sztuk WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY "Doświadczenie w zakresie prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w temacie Funduszy Europejskich "Doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi w zakresie realizacji działań informacyjno-edukacyjnych w temacie Funduszy Europejskich "Doświadczenie w zakresie tworzenia artykułów prasowych, wywiadów, scenariuszy do wideografik w temacie Funduszy Europejskich "Doświadczenie w zakresie prowadzenia webinariów, szkoleń, paneli dyskusyjnych, itp. w temacie Funduszy Europejskich z udziałem przedstawicieli instytucji udzielających unijnego wsparcia W ofercie należy przedstawić doświadczenie osoby, która ze strony wykonawcy będzie bezpośrednio odpowiedzialna za współpracę w ramach projektu Fundusze Europejskie - praktycznie. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać w formie papierowej, w terminie do 23.06.2017 r. w recepcji Dziennika Gazety Prawnej, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. SPOSÓB WYBORU NAJLEPSZEJ OFERTY O wyborze najlepszej oferty decydować będą: "CENA - 50% Punkty* za kryterium CENA zostaną obliczone w następujący sposób: Cena oferty najtańszej ------------------------------- x 50 = liczba punktów* Cena oferty badanej Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. "DOŚWIADCZENIE - 50% oDoświadczenie będzie oceniane we wszystkich wymaganych obszarach. Najlepsza oferta otrzyma łącznie 50 punktów*. "Do współpracy w ramach projektu Fundusze Europejskie - praktycznie wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu ocen w kategoriach CENA i DOŚWIADCZENIE. * Przyjmuje się zasadę, że 1% = 1 punkt.