Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 102 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Sprzedażpokaż z tego samego trybu »,Przetargpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:09/11/2018
Termin ważności:16/11/2018
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Żyrardówpokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:(tel. 468191944) ogłasza, że: dnia 23-11-2018 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie mającego siedzibę przy Al. Partyzantów 3 w sali nr , odbędzie się druga licytacja 1/38 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 96-325 Radziejowice, Kuklówka, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1Z/00044698/1 [NKW: PL1Z/00044698/1]. Nieruchomość jest niezabudowana położona w woj. mazowieckim, pow. żyrardowskim, gm. Radziejowice, obręb 11 Kuklówka Radziejowicka, działka ewidencyjna nr 60/24 o pow. łącznej 2818m2. Działka drogowa nr 60/24 w części gruntowa, gruntowa utwardzona kamieniami. Przez działkę przebiega ee, w. Działka nieregularna w kształcie wieloboka. Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej, publicznej. Suma oszacowania wynosi 2 251,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 500,67 zł.Rękojmię należy wpłacić najpózniej dzień przed licytacją na konto komornika: m Bank SA O. Bankowości Detalicznej 18 1140 2017 0000 4502 1293 9397. Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie przy Al. Partyzantów 3 : odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Adam Derda

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!