Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 115 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot: Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w dniu 18 września 2018 roku: pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:11/07/2018
Termin ważności:18/07/2018
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Lokalizacja (miasto):Darłowopokaż z tego samego miasta »
województwo:zachodniopomorskiepokaż z tego województwa »
Opis:Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w dniu 18 września 2018 roku: 1. O godzinie 9:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 4442 m2, położonej w Darłowie w obrębie ewidencyjnym numer 2 przy ulicy: Nadmorskiej 18 oznaczonej numerem geodezyjnym 343/23 o powierzchni 2084 m2 i Nadmorskiej 20 oznaczonej numerem geodezyjnym 343/40 o powierzchni 2358 m2, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00026489/3. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy ,,Ł" o klasie bonitacyjnej IV. Cena wywoławcza nieruchomości - 900.000,00 złotych Ustanowione wadium - 45.000,00 złotych 1. O godzinie 11:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 2248 m2, położonej w Darłowie w obrębie ewidencyjnym numer 2 przy ulicy Nadmorskiej 26, oznaczonej numerem geodezyjnym 343/27, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00026489/3. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy ,,Ł" o klasie bonitacyjnej IV. Cena wywoławcza nieruchomości - 480.000,00 złotych Ustanowione wadium - 24.000,00 złotych 2. O godzinie 13:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 4372 m2, położonej w Darłowie w obrębie ewidencyjnym numer 2 przy ulicy: Nadmorskiej 32 oznaczonej numerem geodezyjnym 342/10 o powierzchni 2208 m2 i Nadmorskiej 34 oznaczonej numerem geodezyjnym 342/11 o powierzchni 2164 m2, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00026547/8. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy ,,Ł" o klasie bonitacyjnej IV. Cena wywoławcza nieruchomości - 900.000,00 złotych Ustanowione wadium - 45.000,00 złotych W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo, wszystkie działki gruntu położone są na terenie zabudowy usług turystycznych, apartamentowych i apartamentowo-mieszkalnych, a ich przeznaczenie to: zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji. Na zbywanych nieruchomościach zostaną ustanowione bezpłatne służebności gruntowe i przesyłu. Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9. Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski. Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP SA o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłatę wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 10 września 2018 r., co jest warunkiem uznania, że została dokonana w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer/y porządkowy/we lub geodezyjny/e nieruchomości wraz z numerem obrębu ewidencyjnego. Ogłoszenie i warunki przetargów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: "www.darlowo.pl" w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Zarządzenia Burmistrza" - lipiec 2018 rok, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz są do wglądu w pokoju numer 27. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 w Urzędzie Miejskim w Darłowie lub pod numerem telefonu (94) 314 22 23 do 26, numer telefonu wewnętrznego 207. Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!