Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 118 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE O LICY TACJI NIERUCHOMOŚCI KW WA2M/00389630/6 pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:13/06/2018
Termin ważności:20/06/2018
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Małgorzata Groszek-Kuszyk(tel. (0-22) 851-68-96,) ogłasza, że w dniu 28-06-2018 roku o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul.Płockiej 9/11B w sali nr 208B, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1904/60800 w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 33 dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00389630/6. lokal niemieszkalny stanowi przedmiot prawa odrębnej własności; zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Warszawie przy ulicy ulicy Karola Borsuka 5 oznaczona została w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 57 z obrębu 1-11-10; dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW WA2M/00037771/4; suma oszacowania lokalu niemieszkalnego wynosi 24. 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.400,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg; rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V O/Warszawa 49102010550000910200167718. Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. OGŁOSZENIE O LICY TACJI NIERUCHOMOŚCI KW WA2M/00389630/6 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Małgorzata Groszek-Kuszyk

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!