Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 113 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Produkcja i Usługipokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:16/05/2018
Termin ważności:23/05/2018
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:Syndyk masy upadłości Andrzeja Przybylskiego, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 119/16 obwieszcza o konkursie ofert, w którym przedmiotem sprzedaży jest udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do miejsca garażowego nr 6 położonego w budynku przy ul. Pala Telekiego 10 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00437001/0. Sprzedaż przedmiotu konkursu ofert następuje łącznie z udziałem 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do miejsca garażowego nr 6 położonego w budynku przy ul. Pala Telekiego 10 w Warszawie, wchodzącym w skład masy upadłości Elżbiety Przybylskiej, w stosunku do której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygnaturą X GUp 120/16. Minimalna cena przedmiotu sprzedaży wynosi 10.170,00 zł (dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) brutto. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 roku. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Notarialnej Pawła Ziemiańczyka w Warszawie (00-653) przy ul. Nowowiejskiej 10 lokal 2 lub przesłać je na adres tej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł, (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości). Otwarcie ofert nastąpi 15 czerwca 2018 roku o godz. 09:30 w ww. Kancelarii Notarialnej Pawła Ziemiańczyka. Warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Jana Cybisa 6 lok. U1, w godzinach od 09:00 do 16:00, tel. (22) 643-77-92 adres email: oferty@wydrzynski.com.pl
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!