Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 113 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDR OWOTNEJ UL. POZNAŃSKA 22, 00 685 W ARSZAWA, TEL: (0 22) 52 5 1 40 pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:16/05/2018
Termin ważności:23/05/2018
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDR OWOTNEJ UL. POZNAŃSKA 22, 00 685 W ARSZAWA, TEL: (0 22) 52 5 1 405 F AX: (0 22) 52 5 1 380 OGŁA S ZA Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert. 1. Szczegółowe Warunki Konkursu i materiały informacyjne w przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy (do wglądu u p.o. Kierownika Działu Personalnego) oraz obowiązujący formularz oferty można odebrać lub zapoznać się od dnia 16.05.2018 r. do dnia 29.05.2018 r. w godzinach 08.00 15.00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, Budynek Główny I piętro, pokój nr 1.20, bądź pobrać ze strony internetowej: www.meditrans.waw.pl. 2. Termin składania ofert: do 29.05.2018 r. do godz. 9.30 w Dziale Zamówień Publicznych, Budynek Główny I piętro, pokój nr 1.20, siedziba Zamawiającego. 3. Otwarcie ofert odbędzie się 29.05.2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej, Budynek Główny I piętro. Ogłoszenie wyników odbędzie się poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.meditrans.waw.pl w zakładce zamówienia publiczne, w terminie nie później niż do dnia 19.06.2018 r. 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Umowy będą zawarte na okres: od daty podpisania umowy do 01.01.2021 r. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn. 7. Oferenci mają możliwość składania protestów dotyczących konkursu ofert. 8. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: p. Anna Piekut, tel. (022) 5251243, e-mail: anna.piekut@meditrans.waw.pl. Dyrektor Karol Bielski
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!