Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 113 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu działając na podstawie art. 110 w 3 i 7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »,Instytucje Finansowepokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:15/05/2018
Termin ważności:22/05/2018
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu działając na podstawie art. 110 w 3 i 7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1201) podaje do publicznej wiadomości iż, w dniu 27 czerwca 2018r. o godzinie 1000 w Urzędzie Skarbowym w Przasnyszu przy ul. Świerkowej 3, 06-300 Przasnysz, w pok. 104 odbędzie się druga publiczna licytacja: nieruchomości rolnej, położonej we wsi Poścień Wieś, gm. Chorzele, pow. prza-snyski, woj. mazowieckie o łącznej powierzchni 5,42 ha. Nieruchomość składa się z siedliska mieszkalnego w skład, którego wchodzi budynek mieszkalny, obora z przybudówką drewnianą i stodoła drewniana położone na działce nr 540 oraz po-zostałych gruntów składających się działek nr 329, 332, 337, 342, 540. Dla powyż-szej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu o nr KW OS1P/00012388/2. Łączna wartość oszacowania wynosi 164.007,00 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedem złotych), natomiast cena wywołania wynosi 70% oszacowanej wartości nieru-chomości tj. 114.804,90 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, to jest w wysokości 16.400,70 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.04.2013r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) nabywcą nieruchomości rolnej może być: rolnik indywidualny (art. 2a ust. 1 ustawy), podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy, podmioty, które uzyskały zgodę Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych do na-bycia przedmiotowej nieruchomości (art. 2a ust. 4 ustawy). Zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkowni-kiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Dodatkowe informacje na temat licytacji można uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Przasnyszu w pokoju 209 lub pod nr telefonu 29 756 32 32 w godzinach 730 1530. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!