Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 113 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:Pekao PTE pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Instytucje Finansowepokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:16/05/2018
Termin ważności:23/05/2018
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:Zarząd Pekao Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna (Towarzystwo) działając zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 870 z późn. zm.), uprzejmie informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r. udzieliła zezwolenia na dokonanie poniższych zmian w Statucie Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego ( Fundusz), wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa nr 47/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Funduszu 1) art. 3 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 1. Fundusz jest zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, kod pocztowy: 00-133, zwane dalej Towarzystwem. 2) art. 4 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 32.000.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony) złotych i dzieli się na 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda.. 3) art. 4 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 2. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadający 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda.. Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r. udzieliła zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie powyższych zmian Statutu Funduszu, o którym to terminie mowa w art. 23 ust. 2 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w ten sposób, że powyższe zmiany Statutu Funduszu wejdą w życie z dniem ogłoszenia zezwolenia na przejęcie zarządzania Funduszem przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, nie wcześniej jednak niż w dniu 19
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!