Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 113 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:14/05/2018
Termin ważności:21/05/2018
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Łomiankipokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:I Co 61/15 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-06-2018 r. o godz. 09:30, s. 1144 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Żoliborza przy ul. Kocjana 3 w Warszawie odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Longin Bielak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji położonej: 05-092 Łomianki, Kolejowa, Łomianki, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1N/00033210/0. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łomiankach, przy ul. Kolejowej 132 uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA1N/00033210/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych . W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działki ew. nr 255 i 256 w obrębie 0003 o łącznej powierzchni 2 341 m2 w tym: działka ewidencyjna nr 255 o powierzchni 1 167 m2, działka ewidencyjna nr 256 o powierzchni 1 174 m2. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 40 m. x 60 m., krótszym bokiem przylaga do drogi. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem salonu samochodowego z halą serwisową. Budynek powstał w 1999 r. w dalszych latach był rozbudowywany.W skład budynku wchodzi sala sprzedaży z zapleczem biurowym, hala serwisowa. oraz zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe. Wjazd na teren nieruchomości jest z ulicy Kolejowej-drogą równoległą do głównej. Budynek parterowy i dwukondygnacyjny w części podpiwniczony. Salon sprzedaży ma układ przeszklonego prostokąta, do którego przylega piętrowa część biurowa, hala serwisowa z myjnią jest w części pólnocnej budynku, w piwnicy zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1241,15 m2. Zasadnicza część obiektu znajduje się na działkach 255 i 256. Na działce 257 dobudowano pomieszczenie wydawania samochodów i wiatę, która nie stanowi przedmiotu egzekucji z uwagi na fakt, iż działka ta nie jest własnością spółki dłużnika. Suma oszacowania wynosi 5 727 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 818 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 572 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. XV O. w Warszawie 85 12402887 1111 0010 5328 3404, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji ,oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Licytant przystępujący do przetargu w celu nabycia nieruchomości do majątku wspólnego powinien przedłożyć notarialnie poświadczoną zgodę małżonka na udział w licytacji (art. 977 k.p.c.) wraz z odpisem aktu małżeństwa. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w godz.14.00-16.00. Ponadto w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza przy ul. Kocjana 3 można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego znajdujące się w sprawie I Co 61/15 Odpis operatu szacunkowego wolno oglądać także w kancelarii komornika we wtorki 14.00-18.00 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek bankowy Komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi. KM 757/14, KM 843/14, KM 860/14, KM 16/15, KM 107/15, KM 136/15, KM 328/15,, KM 330/15, KM 332/15,, KM 392/15, KM 429/15, KM 547/15 KM 687/15, KM 1309/15,KM 259/16, KM 262/16, KM 301/16, KM 306/16, KM 360/16, KM 506/16, KM 507/16, KM 509/16, KM 510/16, KM 512/16, KM 513/16, KM 514/16, KM 515/16, KM 516/16, KM 517/16, KM 521/16, KM 522/16, KM 523/16, KM 556/16KM 560/16, KM 785/16, KM 924/16 , KM 925/16,, Km 1187/16, KM 1256/16, KM 1437/16, KM 1660/16 , KM 30/17, KM 1134/17, KM 1382/17, KM 1711/17. KMS 72/17, KMS 115/17 OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Justyna Gierszewska Zastępca Bartosz Kiszka
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!