Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 95 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU NR 7 STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W BUDYNKU NR 47 PRZY UL. ŚWIATOWIDA 47 W WARSZAWIE OPISANEGO W KW NR WA3M/00393976/1 pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:16/04/2018
Termin ważności:23/04/2018
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):WARSZAWApokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:na podstawie art. 953 i 965 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-05-2018r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 205 w sprawie egzekucyjnej Km 349/16 prowadzonej przeciwko dłużnikom: Małgorzacie i Pawłowi Kopyszko, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu nr 7 położonego przy ul. Światowida 47 w Warszawie, Dzielnica Białołęka. Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 84,90 m2 położony jest na trzeciej kondygnacji w budynku wielorodzinnym. Lokal składa się z czterech pokoi z kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Z własnością lokalu związany jest udział 70/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli. Suma oszacowania wynosi: 516.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 387.375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51.650.00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Deutsche Bank PBC SA:44 1910 1048 2214 2672 6098 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A (VII CO 1181/16). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU NR 7 STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W BUDYNKU NR 47 PRZY UL. ŚWIATOWIDA 47 W WARSZAWIE OPISANEGO W KW NR WA3M/00393976/1 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Rowicki
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!