Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 135 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:13/03/2018
Termin ważności:20/03/2018
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Michał Patynowski prowadzący Kancelarię w Warszawie przy ul.Broniewskiego 59a (informacje udzielane są w godzinach 12:00-14:00 tel. (0-22) 394-51-49, e-mail: nieruchomosc@komornik-warszawa.com.pl, www.komornik-warszawa.com.pl) ogłasza, że w dniu: 29-03-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza mającego siedzibę przy ul. Kocjana Antoniego 3 w sali nr 1144, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 05-080 Laski, ul.Wieczorka 9, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00399987/9. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Laski, gmina Izabelin, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki o powierzchni łącznej 2.099m2, o numerach ewidencyjnych 1616/2 i 1617/1 z obrębu 0002 Laski. Nieruchomość graniczy z podobnymi nieruchomościami zabudowanymi. Nieruchomość stanowią działki o kształcie dwóch prostokątów. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej, jest ogrodzona. Na nieruchomości znajdują się budynki niemieszkalne o powierzchni 182m2, 48m2, 32m2, łącznie 262m2 a także nasadzenie roślinne. Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 772.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 579.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 77.200,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 15 w Warszawie 48 1020 1156 0000 7202 0048 2117 Zgodnie z przepisem art. 976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant przystępujący do przetargu w celu nabycia nieruchomości do majątku wspólnego powinien przedłożyć notarialnie poświadczoną zgodę małżonka na udział w licytacji (art. 977 kpc) wraz z odpisem aktu małżeństwa. W dniu 22-03-2018 r. o godz.: 18:00-19:00 wolno oglądać przedmiotową nieruchomość. Ponadto w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza przy ul. Kocjana Antoniego 3 wolno oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego znajdujące się w aktach sądowych I Co 1077/13. Odpis operatu szacunkowego wolno oglądać także w kancelarii komornika w poniedziałki 15-18:00 oraz w czwartki 9-12:00.
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!