Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 102 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:Miasto Stołeczne Warszawa
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:09/11/2018
Termin ważności:16/11/2018
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:ziałając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicach ogłoszeń w urzędach dzielnic m.st. Warszawy oraz w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, wywieszone zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie SELECT k.nazwa, t.nazwa AS kontakt, s.nastepny, s.id AS ident FROM dbo.klienci k (NOLOCK) INNER JOIN dbo.kontakty s (NOLOCK) ON s.klient = k.id LEFT OUTER JOIN dbo.typykont t (NOLOCK) ON s.typ = t.id WHERE s.planow = 1 AND s.kto = 273 AND s.id NOT IN (SELECT podmiot FROM dbo.poczta WHERE co = 17) AND s.nastepny >= '20180110' SELECT z.id AS zid, 0 AS pid, z.numer FROM dbo.zlecenia z (NOLOCK) WHERE z.kod = 213 AND z.czas_przyj >= '20170101' SELECT k.id, k.nazwa FROM dbo.klienci k (NOLOCK) INNER JOIN dbo.obsluga f (NOLOCK) ON f.obsluga = k.id AND f.typ = 8 AND f.aktywna > 0 WHERE f.klient = 191572 SELECT p.id, p.branza, b.nazwa AS nazwab, o.produkt, pr.nazwa AS nazwapr, pr.marka, m.nazwa AS nazwam FROM dbo.podstawy p (NOLOCK) INNER JOIN dbo.branze b (NOLOCK) ON p.branza = b.id LEFT OUTER JOIN dbo.opisprod o (NOLOCK) ON o.podstawa = p.id LEFT OUTER JOIN dbo.produkty pr (NOLOCK) ON o.produkt = pr.id LEFT OUTER JOIN dbo.marki m (NOLOCK) ON pr.marka = m.id WHERE p.zlecenie = 191572 SELECT r.id, r.numer, r.data AS datawyst, r.eksport, r.poprzedni, r.wazny, r.stawka_vat, rc.emisja, rc.netto, r.tryb, r.fzapl, r.waluta, rc.grupa AS grupa FROM dbo.rachunki r (NOLOCK) INNER JOIN dbo.rachcz rc (NOLOCK) ON r.id = rc.rachunek WHERE r.zlecenie = 191572 AND r.wazny > 0 SELECT o.gazeta, o.data, o.opismak FROM dbo.emisje e LEFT OUTER JOIN dbo.dodni o (NOLOCK) ON e.gazeta = o.gazeta AND e.data = o.data WHERE e.zlecenie = 191572 SELECT c.*, g.skrot, g.kolejnosc FROM dbo.cenniki c (NOLOCK) INNER JOIN dbo.gazety g (NOLOCK) ON c.gazeta = g.id WHERE c.gazeta = 776 AND c.wersja = 10 AND (c.waluta = 1 OR c.waluta = 0 OR SUBSTRING(c.typ, 9, 1) = '1') SELECT c.*, g.skrot, g.kolejnosc FROM dbo.cenniki c (NOLOCK) INNER JOIN dbo.gazety g (NOLOCK) ON c.gazeta = g.id WHERE c.gazeta = 799 AND c.wersja = 0 AND (c.waluta = 1 OR c.waluta = 0 OR SUBSTRING(c.typ, 9, 1) = '1') SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT r.id, r.numer, r.data AS datawyst, r.eksport, r.poprzedni, r.wazny, r.stawka_vat, rc.emisja, rc.netto, r.tryb, r.fzapl, r.waluta, rc.grupa AS grupa FROM dbo.rachunki r (NOLOCK) INNER JOIN dbo.rachcz rc (NOLOCK) ON r.id = rc.rachunek WHERE r.zlecenie = 191572 AND r.wazny > 0 SELECT o.gazeta, o.data, o.opismak FROM dbo.emisje e LEFT OUTER JOIN dbo.dodni o (NOLOCK) ON e.gazeta = o.gazeta AND e.data = o.data WHERE e.zlecenie = 191572 SELECT c.*, g.skrot, g.kolejnosc FROM dbo.cenniki c (NOLOCK) INNER JOIN dbo.gazety g (NOLOCK) ON c.gazeta = g.id WHERE c.gazeta = 799 AND c.wersja = 0 AND (c.waluta = 1 OR c.waluta = 0 OR SUBSTRING(c.typ, 9, 1) = '1') SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT z.id AS zid, 0 AS pid, z.numer FROM dbo.zlecenia z (NOLOCK) WHERE z.kod = 179 AND z.czas_przyj >= '20170101' SELECT k.id, k.nazwa FROM dbo.klienci k (NOLOCK) INNER JOIN dbo.obsluga f (NOLOCK) ON f.obsluga = k.id AND f.typ = 8 AND f.aktywna > 0 WHERE f.klient = 191538 SELECT p.id, p.branza, b.nazwa AS nazwab, o.produkt, pr.nazwa AS nazwapr, pr.marka, m.nazwa AS nazwam FROM dbo.podstawy p (NOLOCK) INNER JOIN dbo.branze b (NOLOCK) ON p.branza = b.id LEFT OUTER JOIN dbo.opisprod o (NOLOCK) ON o.podstawa = p.id LEFT OUTER JOIN dbo.produkty pr (NOLOCK) ON o.produkt = pr.id LEFT OUTER JOIN dbo.marki m (NOLOCK) ON pr.marka = m.id WHERE p.zlecenie = 191538 SELECT r.id, r.numer, r.data AS datawyst, r.eksport, r.poprzedni, r.wazny, r.stawka_vat, rc.emisja, rc.netto, r.tryb, r.fzapl, r.waluta, rc.grupa AS grupa FROM dbo.rachunki r (NOLOCK) INNER JOIN dbo.rachcz rc (NOLOCK) ON r.id = rc.rachunek WHERE r.zlecenie = 191538 AND r.wazny > 0 SELECT o.gazeta, o.data, o.opismak FROM dbo.emisje e LEFT OUTER JOIN dbo.dodni o (NOLOCK) ON e.gazeta = o.gazeta AND e.data = o.data WHERE e.zlecenie = 191538 SELECT c.*, g.skrot, g.kolejnosc FROM dbo.cenniki c (NOLOCK) INNER JOIN dbo.gazety g (NOLOCK) ON c.gazeta = g.id WHERE c.gazeta = 776 AND c.wersja = 10 AND (c.waluta = 1 OR c.waluta = 0 OR SUBSTRING(c.typ, 9, 1) = '1') SELECT c.*, g.skrot, g.kolejnosc FROM dbo.cenniki c (NOLOCK) INNER JOIN dbo.gazety g (NOLOCK) ON c.gazeta = g.id WHERE c.gazeta = 799 AND c.wersja = 0 AND (c.waluta = 1 OR c.waluta = 0 OR SUBSTRING(c.typ, 9, 1) = '1') SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 1 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 2 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 3 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 4 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 12 AND wersja = 1 SELECT c.*, g.skrot, g.kolejnosc FROM dbo.cenniki c (NOLOCK) INNER JOIN dbo.gazety g (NOLOCK) ON c.gazeta = g.id WHERE c.gazeta = 799 AND c.wersja = 0 AND (c.waluta = 1 OR c.waluta = 0 OR SUBSTRING(c.typ, 9, 1) = '1') SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 13 AND wersja = 1 SELECT d.data, d.gazeta, d.numer, d.deadline, s.limity FROM dbo.dni d LEFT OUTER JOIN dbo.szablon s (NOLOCK) ON d.szablon = s.id WHERE (1 < 0 OR d.gazeta = 776 OR d.gazeta = 799) AND d.data >= '20180119' AND d.data < '20180421' SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 1 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 2 AND wersja = 1 SELECT c.*, g.skrot, g.kolejnosc FROM dbo.cenniki c (NOLOCK) INNER JOIN dbo.gazety g (NOLOCK) ON c.gazeta = g.id WHERE c.gazeta = 799 AND c.wersja = 0 AND (c.waluta = 1 OR c.waluta = 0 OR SUBSTRING(c.typ, 9, 1) = '1') SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT p.id, p.branza, b.nazwa AS nazwab, o.produkt, pr.nazwa AS nazwapr, pr.marka, m.nazwa AS nazwam FROM dbo.podstawy p (NOLOCK) INNER JOIN dbo.branze b (NOLOCK) ON p.branza = b.id LEFT OUTER JOIN dbo.opisprod o (NOLOCK) ON o.podstawa = p.id LEFT OUTER JOIN dbo.produkty pr (NOLOCK) ON o.produkt = pr.id LEFT OUTER JOIN dbo.marki m (NOLOCK) ON pr.marka = m.id WHERE p.zlecenie = 191538 SELECT k.nazwa, t.nazwa AS kontakt, s.nastepny, s.id AS ident FROM dbo.klienci k (NOLOCK) INNER JOIN dbo.kontakty s (NOLOCK) ON s.klient = k.id LEFT OUTER JOIN dbo.typykont t (NOLOCK) ON s.typ = t.id WHERE s.planow = 1 AND s.kto = 273 AND s.id NOT IN (SELECT podmiot FROM dbo.poczta WHERE co = 17) AND s.nastepny >= '20180110' SELECT k.id, k.nazwa FROM dbo.klienci k (NOLOCK) INNER JOIN dbo.obsluga f (NOLOCK) ON f.obsluga = k.id AND f.typ = 8 AND f.aktywna > 0 WHERE f.klient = 191575 SELECT p.id, p.branza, b.nazwa AS nazwab, o.produkt, pr.nazwa AS nazwapr, pr.marka, m.nazwa AS nazwam FROM dbo.podstawy p (NOLOCK) INNER JOIN dbo.branze b (NOLOCK) ON p.branza = b.id LEFT OUTER JOIN dbo.opisprod o (NOLOCK) ON o.podstawa = p.id LEFT OUTER JOIN dbo.produkty pr (NOLOCK) ON o.produkt = pr.id LEFT OUTER JOIN dbo.marki m (NOLOCK) ON pr.marka = m.id WHERE p.zlecenie = 191575 SELECT k.id, k.nazwa FROM dbo.klienci k (NOLOCK) INNER JOIN dbo.obsluga f (NOLOCK) ON f.obsluga = k.id AND f.typ = 8 AND f.aktywna > 0 WHERE f.klient = 191575 SELECT * FROM dbo.obsluga (NOLOCK) WHERE aktywna > 0 AND typ = 1 AND klient = 34756 SELECT * FROM dbo.obsluga (NOLOCK) WHERE aktywna > 0 AND typ = 2 AND klient = 34756 SELECT id, modul FROM dbo.emisje (NOLOCK) WHERE zlecenie = 191575 SELECT id, modul FROM dbo.emisje (NOLOCK) WHERE zlecenie = 191575 DELETE FROM dbo.opisprod WHERE podstawa IN (SELECT id FROM dbo.podstawy WHERE zlecenie = 191575) SELECT x.obsluga AS dealer FROM dbo.obsluga x (NOLOCK) INNER JOIN dbo.personel p (NOLOCK) ON x.obsluga = p.id AND x.aktywna > 0 AND x.typ = 1 AND p.oddzial = 18 WHERE x.klient = 34756 SELECT k.id, k.nazwa FROM dbo.klienci k (NOLOCK) INNER JOIN dbo.obsluga f (NOLOCK) ON f.obsluga = k.id AND f.typ = 8 AND f.aktywna > 0 WHERE f.klient = 191575 SELECT p.id, p.branza, b.nazwa AS nazwab, o.produkt, pr.nazwa AS nazwapr, pr.marka, m.nazwa AS nazwam FROM dbo.podstawy p (NOLOCK) INNER JOIN dbo.branze b (NOLOCK) ON p.branza = b.id LEFT OUTER JOIN dbo.opisprod o (NOLOCK) ON o.podstawa = p.id LEFT OUTER JOIN dbo.produkty pr (NOLOCK) ON o.produkt = pr.id LEFT OUTER JOIN dbo.marki m (NOLOCK) ON pr.marka = m.id WHERE p.zlecenie = 191575 SELECT r.id, r.numer, r.data AS datawyst, r.eksport, r.poprzedni, r.wazny, r.stawka_vat, rc.emisja, rc.netto, r.tryb, r.fzapl, r.waluta, rc.grupa AS grupa FROM dbo.rachunki r (NOLOCK) INNER JOIN dbo.rachcz rc (NOLOCK) ON r.id = rc.rachunek WHERE r.zlecenie = 191575 AND r.wazny > 0 SELECT o.gazeta, o.data, o.opismak FROM dbo.emisje e LEFT OUTER JOIN dbo.dodni o (NOLOCK) ON e.gazeta = o.gazeta AND e.data = o.data WHERE e.zlecenie = 191575 SELECT c.*, g.skrot, g.kolejnosc FROM dbo.cenniki c (NOLOCK) INNER JOIN dbo.gazety g (NOLOCK) ON c.gazeta = g.id WHERE c.gazeta = 776 AND c.wersja = 10 AND (c.waluta = 1 OR c.waluta = 0 OR SUBSTRING(c.typ, 9, 1) = '1') SELECT c.*, g.skrot, g.kolejnosc FROM dbo.cenniki c (NOLOCK) INNER JOIN dbo.gazety g (NOLOCK) ON c.gazeta = g.id WHERE c.gazeta = 799 AND c.wersja = 0 AND (c.waluta = 1 OR c.waluta = 0 OR SUBSTRING(c.typ, 9, 1) = '1') SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT r.id, r.numer, r.data AS datawyst, r.eksport, r.poprzedni, r.wazny, r.stawka_vat, rc.emisja, rc.netto, r.tryb, r.fzapl, r.waluta, rc.grupa AS grupa FROM dbo.rachunki r (NOLOCK) INNER JOIN dbo.rachcz rc (NOLOCK) ON r.id = rc.rachunek WHERE r.zlecenie = 191575 AND r.wazny > 0 SELECT o.gazeta, o.data, o.opismak FROM dbo.emisje e LEFT OUTER JOIN dbo.dodni o (NOLOCK) ON e.gazeta = o.gazeta AND e.data = o.data WHERE e.zlecenie = 191575 SELECT c.*, g.skrot, g.kolejnosc FROM dbo.cenniki c (NOLOCK) INNER JOIN dbo.gazety g (NOLOCK) ON c.gazeta = g.id WHERE c.gazeta = 799 AND c.wersja = 0 AND (c.waluta = 1 OR c.waluta = 0 OR SUBSTRING(c.typ, 9, 1) = '1') SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, modul FROM dbo.emisje (NOLOCK) WHERE zlecenie = 191575 SELECT id, modul FROM dbo.emisje (NOLOCK) WHERE zlecenie = 191575 DELETE FROM dbo.opisprod WHERE podstawa IN (SELECT id FROM dbo.podstawy WHERE zlecenie = 191575) SELECT k.id, k.nazwa FROM dbo.klienci k (NOLOCK) INNER JOIN dbo.obsluga f (NOLOCK) ON f.obsluga = k.id AND f.typ = 8 AND f.aktywna > 0 WHERE f.klient = 191575 SELECT p.id, p.branza, b.nazwa AS nazwab, o.produkt, pr.nazwa AS nazwapr, pr.marka, m.nazwa AS nazwam FROM dbo.podstawy p (NOLOCK) INNER JOIN dbo.branze b (NOLOCK) ON p.branza = b.id LEFT OUTER JOIN dbo.opisprod o (NOLOCK) ON o.podstawa = p.id LEFT OUTER JOIN dbo.produkty pr (NOLOCK) ON o.produkt = pr.id LEFT OUTER JOIN dbo.marki m (NOLOCK) ON pr.marka = m.id WHERE p.zlecenie = 191575 SELECT r.id, r.numer, r.data AS datawyst, r.eksport, r.poprzedni, r.wazny, r.stawka_vat, rc.emisja, rc.netto, r.tryb, r.fzapl, r.waluta, rc.grupa AS grupa FROM dbo.rachunki r (NOLOCK) INNER JOIN dbo.rachcz rc (NOLOCK) ON r.id = rc.rachunek WHERE r.zlecenie = 191575 AND r.wazny > 0 SELECT o.gazeta, o.data, o.opismak FROM dbo.emisje e LEFT OUTER JOIN dbo.dodni o (NOLOCK) ON e.gazeta = o.gazeta AND e.data = o.data WHERE e.zlecenie = 191575 SELECT c.*, g.skrot, g.kolejnosc FROM dbo.cenniki c (NOLOCK) INNER JOIN dbo.gazety g (NOLOCK) ON c.gazeta = g.id WHERE c.gazeta = 799 AND c.wersja = 0 AND (c.waluta = 1 OR c.waluta = 0 OR SUBSTRING(c.typ, 9, 1) = '1') SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT r.id, r.numer, r.data AS datawyst, r.eksport, r.poprzedni, r.wazny, r.stawka_vat, rc.emisja, rc.netto, r.tryb, r.fzapl, r.waluta, rc.grupa AS grupa FROM dbo.rachunki r (NOLOCK) INNER JOIN dbo.rachcz rc (NOLOCK) ON r.id = rc.rachunek WHERE r.zlecenie = 191575 AND r.wazny > 0 SELECT o.gazeta, o.data, o.opismak FROM dbo.emisje e LEFT OUTER JOIN dbo.dodni o (NOLOCK) ON e.gazeta = o.gazeta AND e.data = o.data WHERE e.zlecenie = 191575 SELECT c.*, g.skrot, g.kolejnosc FROM dbo.cenniki c (NOLOCK) INNER JOIN dbo.gazety g (NOLOCK) ON c.gazeta = g.id WHERE c.gazeta = 799 AND c.wersja = 0 AND (c.waluta = 1 OR c.waluta = 0 OR SUBSTRING(c.typ, 9, 1) = '1') SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, modul FROM dbo.emisje (NOLOCK) WHERE zlecenie = 191575 DELETE FROM dbo.opisprod WHERE podstawa IN (SELECT id FROM dbo.podstawy WHERE zlecenie = 191575) SELECT k.id, k.nazwa FROM dbo.klienci k (NOLOCK) INNER JOIN dbo.obsluga f (NOLOCK) ON f.obsluga = k.id AND f.typ = 8 AND f.aktywna > 0 WHERE f.klient = 191575 SELECT p.id, p.branza, b.nazwa AS nazwab, o.produkt, pr.nazwa AS nazwapr, pr.marka, m.nazwa AS nazwam FROM dbo.podstawy p (NOLOCK) INNER JOIN dbo.branze b (NOLOCK) ON p.branza = b.id LEFT OUTER JOIN dbo.opisprod o (NOLOCK) ON o.podstawa = p.id LEFT OUTER JOIN dbo.produkty pr (NOLOCK) ON o.produkt = pr.id LEFT OUTER JOIN dbo.marki m (NOLOCK) ON pr.marka = m.id WHERE p.zlecenie = 191575 SELECT r.id, r.numer, r.data AS datawyst, r.eksport, r.poprzedni, r.wazny, r.stawka_vat, rc.emisja, rc.netto, r.tryb, r.fzapl, r.waluta, rc.grupa AS grupa FROM dbo.rachunki r (NOLOCK) INNER JOIN dbo.rachcz rc (NOLOCK) ON r.id = rc.rachunek WHERE r.zlecenie = 191575 AND r.wazny > 0 SELECT o.gazeta, o.data, o.opismak FROM dbo.emisje e LEFT OUTER JOIN dbo.dodni o (NOLOCK) ON e.gazeta = o.gazeta AND e.data = o.data WHERE e.zlecenie = 191575 SELECT c.*, g.skrot, g.kolejnosc FROM dbo.cenniki c (NOLOCK) INNER JOIN dbo.gazety g (NOLOCK) ON c.gazeta = g.id WHERE c.gazeta = 799 AND c.wersja = 0 AND (c.waluta = 1 OR c.waluta = 0 OR SUBSTRING(c.typ, 9, 1) = '1') SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT k.nazwa, t.nazwa AS kontakt, s.nastepny, s.id AS ident FROM dbo.klienci k (NOLOCK) INNER JOIN dbo.kontakty s (NOLOCK) ON s.klient = k.id LEFT OUTER JOIN dbo.typykont t (NOLOCK) ON s.typ = t.id WHERE s.planow = 1 AND s.kto = 273 AND s.id NOT IN (SELECT podmiot FROM dbo.poczta WHERE co = 17) AND s.nastepny >= '20180110' SELECT r.id, r.numer, r.data AS datawyst, r.eksport, r.poprzedni, r.wazny, r.stawka_vat, rc.emisja, rc.netto, r.tryb, r.fzapl, r.waluta, rc.grupa AS grupa FROM dbo.rachunki r (NOLOCK) INNER JOIN dbo.rachcz rc (NOLOCK) ON r.id = rc.rachunek WHERE r.zlecenie = 191575 AND r.wazny > 0 SELECT o.gazeta, o.data, o.opismak FROM dbo.emisje e LEFT OUTER JOIN dbo.dodni o (NOLOCK) ON e.gazeta = o.gazeta AND e.data = o.data WHERE e.zlecenie = 191575 SELECT c.*, g.skrot, g.kolejnosc FROM dbo.cenniki c (NOLOCK) INNER JOIN dbo.gazety g (NOLOCK) ON c.gazeta = g.id WHERE c.gazeta = 799 AND c.wersja = 0 AND (c.waluta = 1 OR c.waluta = 0 OR SUBSTRING(c.typ, 9, 1) = '1') SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, modul FROM dbo.emisje (NOLOCK) WHERE zlecenie = 191575 SELECT id, modul FROM dbo.emisje (NOLOCK) WHERE zlecenie = 191575 SELECT id, modul FROM dbo.emisje (NOLOCK) WHERE zlecenie = 191575 DELETE FROM dbo.opisprod WHERE podstawa IN (SELECT id FROM dbo.podstawy WHERE zlecenie = 191575) SELECT k.id, k.nazwa FROM dbo.klienci k (NOLOCK) INNER JOIN dbo.obsluga f (NOLOCK) ON f.obsluga = k.id AND f.typ = 8 AND f.aktywna > 0 WHERE f.klient = 191575 SELECT p.id, p.branza, b.nazwa AS nazwab, o.produkt, pr.nazwa AS nazwapr, pr.marka, m.nazwa AS nazwam FROM dbo.podstawy p (NOLOCK) INNER JOIN dbo.branze b (NOLOCK) ON p.branza = b.id LEFT OUTER JOIN dbo.opisprod o (NOLOCK) ON o.podstawa = p.id LEFT OUTER JOIN dbo.produkty pr (NOLOCK) ON o.produkt = pr.id LEFT OUTER JOIN dbo.marki m (NOLOCK) ON pr.marka = m.id WHERE p.zlecenie = 191575 SELECT r.id, r.numer, r.data AS datawyst, r.eksport, r.poprzedni, r.wazny, r.stawka_vat, rc.emisja, rc.netto, r.tryb, r.fzapl, r.waluta, rc.grupa AS grupa FROM dbo.rachunki r (NOLOCK) INNER JOIN dbo.rachcz rc (NOLOCK) ON r.id = rc.rachunek WHERE r.zlecenie = 191575 AND r.wazny > 0 SELECT o.gazeta, o.data, o.opismak FROM dbo.emisje e LEFT OUTER JOIN dbo.dodni o (NOLOCK) ON e.gazeta = o.gazeta AND e.data = o.data WHERE e.zlecenie = 191575 SELECT c.*, g.skrot, g.kolejnosc FROM dbo.cenniki c (NOLOCK) INNER JOIN dbo.gazety g (NOLOCK) ON c.gazeta = g.id WHERE c.gazeta = 799 AND c.wersja = 0 AND (c.waluta = 1 OR c.waluta = 0 OR SUBSTRING(c.typ, 9, 1) = '1') SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT r.id, r.numer, r.data AS datawyst, r.eksport, r.poprzedni, r.wazny, r.stawka_vat, rc.emisja, rc.netto, r.tryb, r.fzapl, r.waluta, rc.grupa AS grupa FROM dbo.rachunki r (NOLOCK) INNER JOIN dbo.rachcz rc (NOLOCK) ON r.id = rc.rachunek WHERE r.zlecenie = 191575 AND r.wazny > 0 SELECT o.gazeta, o.data, o.opismak FROM dbo.emisje e LEFT OUTER JOIN dbo.dodni o (NOLOCK) ON e.gazeta = o.gazeta AND e.data = o.data WHERE e.zlecenie = 191575 SELECT c.*, g.skrot, g.kolejnosc FROM dbo.cenniki c (NOLOCK) INNER JOIN dbo.gazety g (NOLOCK) ON c.gazeta = g.id WHERE c.gazeta = 799 AND c.wersja = 0 AND (c.waluta = 1 OR c.waluta = 0 OR SUBSTRING(c.typ, 9, 1) = '1') SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 6 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 7 AND wersja = 1 SELECT id, opis FROM dbo.opisy (NOLOCK) WHERE typ = 5 AND wersja = 1 SELECT id, modul FROM dbo.emisje (NOLOCK) WHERE zlecenie = 191575 SELECT id, modul FROM dbo.emisje (NOLOCK) WHERE zlecenie = 191575

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!