Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 127 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI nr KW WA6M/00362363/6 pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:13/11/2017
Termin ważności:20/11/2017
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 stycznia 2018 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie - mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 223, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/6 w nieruchomości gruntowej w postaci działki gruntu nr ewid. 48 o łącznej pow. 942 m2 obręb 0601 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym o pow. użytkowej 102,25 m2 z poddaszem użytkowym, położonej w Warszawie w dzielnicy Wesoła przy ul. Niemcewicza 28 należącej do dłużnika Ewy Tarkowskiej. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie XV Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00362363/6. Suma oszacowania udziału w nieruchomości wynosi: 50 260,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 695 zł ( trzydzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5026 zł (pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika BGŻ BNP Paribas S.A. 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie pod sygn. akt VII Co 29/17 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr tel. (22) 101-26-99 oraz na stronie www.komornik-pietrzyk.pl OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI nr KW WA6M/00362363/6 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!