Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 120 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:12/09/2017
Termin ważności:19/09/2017
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Wyszkówpokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Lokalizacja (miasto):Wyszkówpokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:Wyciąg z ogłoszenia o przetargu BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, położonej w Wyszkowie przy ul. Leśnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: OS1W/00070526/1, OS1W/00048848/1, OS1W/00069736/6, OS1W/00065414/5, OS1W/00071025/6. Nieruchomość składa się z działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 1220, 1221/1, 1222/1, 1223/2, 1224/2 i 1225/2 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 22 367m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz usługi z ciągiem zieleni o charakterze izolacyjno-krajobrazowym. Cena wywoławcza nieruchomości 1.789.360,00zł (wadium 260.000,00zł) Cena wywoławcza nieruchomości stanowi 80% ceny wywoławczej z I przetargu. UWAGA: Przez działki przebiega linia energetyczna NN. Właściciel sieci ma prawo wystąpić do właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu. Ponadto przez działki przebiega linia ciepłownicza. Na rzecz PEC ustanowione zostanie nieodpłatnie na czas nieokreślony prawo użytkowania gruntu, polegające na prawie wstępu na nieruchomość w pasie o szerokości 4m wzdłuż przebiegu rurociągu ciepłowniczego, w celu jego eksploatacji, konserwacji i naprawy. Przetarg odbędzie się 21 listopada 2017r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A sala ślubów). Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją Przetarg 21.11.2017r. ul. Leśna, najpóźniej do 16 listopada 2017r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. 29 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!