Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 87 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UDZIAŁÓW pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Sprzedażpokaż z tego samego trybu »,Przetargpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:11/08/2017
Termin ważności:18/08/2017
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-08-2017 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Moniki Sachno Al. Jerozolimskie 85 02-001 Warszawa odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja udziałów należących do dłużnika w spółce GPI Centrum Południowe Sp. z o.o. (602 902 szt.) wartość szacunkowa: 30.319 941,58 zł, cena wywołania: 15.159 970,79 zł Wyżej wymienione udziały oszacowane zostały przez biegłego sądowego powołanego na zlecenie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS. Opinia określająca wartość udziałów dostępna jest w aktach sprawy spółki GPI Centrum Południowe Sp. z o.o. - KRS 427 863 w XII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania do dnia poprzedzającego dzień licytacji, tj. 15.08.2017r., na rachunek kancelarii komornika Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 80 12406074 1111 0010 4835 9963 Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UDZIAŁÓW Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Monika Sachno
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!