Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 87 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:O G Ł O S Z E N I E S T A R O S T Y T U R E C K I E G O pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:11/08/2017
Termin ważności:17/08/2017
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Lokalizacja (miasto):Turekpokaż z tego samego miasta »
województwo:wielkopolskiepokaż z tego województwa »
Opis: O G Ł O S Z E N I E S T A R O S T Y T U R E C K I E G O Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. dalej ugn), Starosta Turecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia w trybie art. 124b ugn, postępowania administracyjnego, dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w m. Mariantów gm. Władysławów ozn. nr ewid. 18 o pow. 0,19 ha oraz w m. Grąbków gm. Malanów ozn. nr ewid. 1015 o pow. 0,21 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie remontu elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV. W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili i udokumentowali swoje prawa do ww. nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Turku, ul. Kaliska 59, pok. 211, tel. 63 222 32 17. Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawo własności lub ograniczone prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nich. Turek, dnia 8.08.2017 r.
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!