Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 120 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE O drugiej LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:17/07/2017
Termin ważności:24/07/2017
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Płockpokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:(tel. 24 262-24-30, fax 24 268-86-79) ogłasza, że dnia 08-08-2017r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy Al. Kilińskiego 10 b w sali nr 114, odbędzie się DRUGA licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 65,44 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, wc i przedpokoju, położony na parterze bydynku wielolokalowego, trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego z roku 1988 z przeprowadzoną termomodernizacją w 2012r. Do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne - piwnica. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 6544/109215 części wspólnych budynku i urządzeń oraz udział 6544/109215 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 20/12 o pow. 0,35 ha (PL1P/00072936/0), położonego: 09-411 Biała, PGR Srebrna 49a/2 gm. Stara Biała, dla którego Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PL1P/00076036/9. Suma oszacowania wynosi 196.100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 130.800,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć r ękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19.610,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 85 20300045 1110 0000 0203 0240 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. OGŁOSZENIE O drugiej LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Peda
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!