Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 83 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:O B W I E S Z C Z E N I E pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:19/06/2017
Termin ważności:26/06/2017
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Mławapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:Kancelaria Komornicza w Mławie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. o godz. 15:15 w sali nr 3B Sądu Rejonowego w Mławie odbędzie się: DRUGA LICYTACJA udziału wnoszącego 1/2 w nieruchomości lokalowej, mieszkalnej, położonej w miejscowości Miączyn Duży (gmina Szreńsk), w bloku numer 1/4. Właścicielem udziału w nieruchomości jest Dorota Supińska. Lokal jest dwukondygnacyjny. Na pierwszym poziomie znajduje się przed pokój, kuchnia, łazienka, salon; na drugim poziomie znajduje się pokój. Do lokalu przynależy piwnica oraz ogródek. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 51,76 m.kw. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mława nr PLlM/00037567/2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 22.400,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 14.933,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 2.240,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację przelewem na konto komornika: Bank Pekao S.A. 92 1240 2034 1111 0010 4246 5277 z opisem wadium KW PLlM/00037567/2, w gotówce lub w postaci książeczki 0szczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta egzekucyjne można przeglądać w Sądzie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucj i i uzyskały w tym zakresie orzecze nie wstrzymujące egzekucję. Zgodnie z przepisem art. 976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonko wie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzęd owym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu pańtwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jacek Jędrzejczak
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!