Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 83 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:O B W I E S Z C Z E N I E pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:19/06/2017
Termin ważności:26/06/2017
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Mławapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:mający kancelarię w Mławie ul. Mariacka 1 ((23) 654-01-77) mlawakomornik.pl zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11 lipca 2017 roku o godz 15.00 w sali nr 3B Sądu Rejonowego w Mławie odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA spółdzielcze go własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Mławie Osiedle Książąt Mazowieckich 20. Lokal położony jest na parterze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,70 m.kw. Lokal położony w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Zawkrze. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mławie nr PLlM/00039292/7. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę 115.300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 86.475,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania 1okalu tj. 11.530,00 zł najpóźniej w dniu poprzedząjącym licytację przelewem na konto komornika Bank Pekao SA 92 12402034 11110010 42465277 z opisem wadium KW PLlM/00039292/7, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upo ażnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta egzekucyjne można przeglądać w Sądzie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do glądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeó, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jacek Jędrzejczak
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!