Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 108 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE O LICY TACJI NIER UCHOMOŚCI pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:20/03/2017
Termin ważności:27/03/2017
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-04-2017r. o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul.Marszałkowska 82 w sali nr 417, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność wraz z udziałem 217/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 46 oraz z udziałem 217/10000 części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, należącej do dłużnika: Tadeusz Paradowski położonej: 02-195 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 14/9, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: WA5M/00442989/8. Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 25,15 m2 położony jest na 3 kondygnacji, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Suma oszacowania wynosi 155 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA nr 29 11602202 0000 0002 1272 0991 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy przy ul.Marszałkowska 82 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt sądowych II Co 1039/16). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. OGŁOSZENIE O LICY TACJI NIER UCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Jolanta Połajewska
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!