Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 108 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE O LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:20/03/2017
Termin ważności:27/03/2017
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-04-2017 r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w Warszawie (budynek B) w sali nr 129, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 01-031 Warszawa, Al. Jana Pawła II 61/171, wpisanego do rejestru lokali własnościowych: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Dembud (adres spółdzielni: 00-836 Warszawa, ul. Żelazna 41/9) dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00397404/6 o powierzchni użytkowej 146,00 m2. Suma oszacowania wynosi 1 164 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 776 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 116 460,00 zł w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: PKO BP XVIII O/Warszawa 03 10201185 0000 4102 0019 1551 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Akta sprawy wraz z opisem lokalu można przeglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie pod adresem ul. Kocjana 3 w Warszawie w sekretariacie I Wydziału Cywilnego (sygnatura akt I Co 4344/15). OGŁOSZENIE O LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Andrzej Mularzuk
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!